Do začiatku kongresu ostáva/Until beginning

Registrácia na kongres bola ukončená/Registration ended